Fotodex.ro

Generation Loss

Pierdere ori diferență de detaliu, dintre un materialul de referință şi o copie, apărută în momentul generării copiei. Această diferență de informație, transferată prin tiraj (sau copie), este accentuată în momentul în care copia este multiplicată (copie după copie).

[Nota editorului]Acest fenomen este, în mod special, vizibil în copierea casetelor VHS şi re-Xerografiere. A apărut prima dată în momentul refotografierii unui Dagherotip, pentru a avea copii ale acestuia, dagherotipul neputând fi copiat altfel.

generation loss

The loss in signal quality from re-recording, a major concern with analog material. The original recording is first generation, and a copy of that -- a re-recording -- is the second generation. With analog video tape recording, signal quality deteriorates with each re-recording or generation. Digital re-recording ostensibly is error and dropout free, but coders and decoders can introduce signal losses, as can moves between RGB and Y,Cr,Cb video equipment.

Canon glossary