Fotodex.ro

Obiectiv transfocator

EN: Zoom lens

Obiectiv a cărui distanță focală poate fi modificată prin schimbarea distanței dintre grupurile de elemente, obținându-se un efect de apropiere sau de depărtare de obiectul fotografiat. Se împart în obiective Parfocale și Varifocale, în funcție de modificările survenite cercului de proiecție.