Fotodex.ro

Volanta

Material tipărit pe o singura foaie, distribuit ca material publicitar sau ziar cu o singură pagină.

[Nota editorului]În terminologia contemporană, termenul a fost cvasi-înlocuit de termenul flyer, originar din producția publicitara.